De adviesverstrekker die U duidelijkheid verschaft.

Domo@Vantage

   

Domotica ?

Wat is eigenlijk domotica? Het is een begrip dat staat voor het automatiseren van zowat alle comfortuitrusting binnen de woning. Helemaal vooraan staat de elektrische installatie of die elementen die een elektrische bediening kunnen krijgen. Niet alleen het automatiseren is belangrijk, vooral het programmeren van de logische samenhang tussen de bedieningen die men normaal manueel zou uitvoeren, sluit een belangrijke meerwaarde in.
Wie een kamer betreedt, zal automatisch het licht aansteken, om het weer te doven wanneer men die kamer verlaat. Een op zich heel eenvoudig gegeven, maar een goede illustratie van domotica in zijn meest eenvoudige vorm. Wie zich dezelfde situatie voorstelt met beide handen vol – vb. boodschappen uit de auto laden en naar de voorraadkamer brengen – zal nog meer gecharmeerd worden van een geautomatiseerde verlichting. Bij het slapen gaan, is het best handig om met één enkele knop alle lichten te doven, terwijl oriëntatielichten op de overloop een veilige weg naar het toilet afbakenen…
Wat en hoe men wil automatiseren is voor elke woning en elk individu verschillend. Wat door de ene als al te gek wordt ervaren, is voor de andere misschien juist de ideale oplossing.

Geen hi-tech gedoe.

In het verleden werd domotica al te vaak voorgesteld in een sciencefiction sfeertje met bij voorkeur totaal onrealistische toepassingen.
Met de GSM naar huis bellen om de microgolfoven een pizza te laten opwarmen, is inderdaad volstrekt belachelijk. Hoe komt die pizza immers in de microgolfoven. Of werd de pizza er ’s morgens ingestopt, zodat hij nu volstrekt niet meer te eten is…
Dit soort verkeerde voorstelling van wat domotica eigenlijk is, heeft ertoe bijgedragen dat heel wat mensen er gewoon de schouders voor ophalen. Dat is jammer, want domotica is heel wat anders dan filmspektakel! Een goed uitgedachte domotica-installatie blijft discreet op de achtergrond, als een volleerde butler. Domotica laat zich niet zien, maar wel genieten op elk ogenblik van de dag! Investeren in domotica mag niet gericht zijn op “speciale effecten” om vrienden en kennissen mee te verbazen, maar dient efficiënt comfort toe te voegen aan de meest uiteenlopende facetten van het dagelijkse wonen.

Maatwerk voor functionaliteit

Wie domotica overweegt, dient goed na te denken wat er precies wordt beoogd. Vanzelfsprekend kunnen specialisten, zoals Domo@Vantage uit Wijnegem, daarin een belangrijke begeleidende rol spelen. Stel een lijst op met alle wensen en verwachtingen en klasseer de punten volgens belang en/of prioriteit voor realisatie. Laat u niet leiden door toestellen, maar door de beoogde functionaliteit.
Hou goed voor ogen dat domotica maatwerk is en bijgevolg zowat alles kan en voor iedereen anders zal zijn. Bij goede domotica, zoals Vantage, kan de klant vrij alle toestellen kiezen (zonder beperkingen van merk of type) en de programmatie van de werking bepalen. Goede systemen bieden bovendien ruimschoots flexibiliteit voor uitbreiding en eventueel later herprogrammeren om tegemoet te komen aan nieuwe behoeften.
Het eerste waar aan gedacht wordt bij het thema domotica is verlichting. Dat is ook logisch, omdat binnen het wonen de bediening van de verlichting allicht het meest voorkomt en anderzijds omdat het automatiseren van de verlichting zich het gemakkelijkst laat realiseren. Bovendien is licht in de moderne woonomgeving synoniem voor sfeer. Domotica helpt ons om heel eenvoudig verschillende lichtsferen te creëren met dezelfde lichtarmaturen. Zo kan men voor de woonkamer verschillende sferen bepalen – vb. Tv-kijken, lezen, eten,… - door combinaties van lichtpunten en lichtintensiteiten te programmeren.
Het automatiseren van de verlichting is echter slechts een begin. Het sturen van verwarming,koeling, gordijnen en draperieën, stores, rolluiken, enz. laat zich even gemakkelijk programmeren binnen een domotica-installatie. De bediening kan individueel, in groepen of zones geprogrammeerd worden.
Elke automatische besturing verloopt volgens een persoonlijk te bepalen scenario, waarbij een te sturen element (vb. zonnewering) in verschillende scenario's kan worden opgenomen. Veelal worden de scenario’s bepaald door een bepaald woongebeuren of sfeer. Zo kunnen verschillen-de commando’s simultaan uitgevoerd worden, die zorgen voor de passende verduistering, het doven en/of dimmen van lichten, enz. om TV te kijken. Denk ook aan een scenario waarbij de rolluiken sluiten, de deur elektrisch vergrendelt, de verwarming lager gaat,… wanneer we gaan slapen en dat met één knop laten weten.
Domotica is specialistenwerk, omdat verschillende facetten zeer eng met elkaar worden verw-ven. Er is de planning van het "netwerk", de programmatie van de automatische functies en de integratie van de meest uiteenlopende toestellen in het geheel.

Veiligheid verhogend

Een te weinig bekend aspect van domotica is de beveiligingsfunctie, dit zowel passief als actief.
Niemand kijkt er vandaag nog van op dat we met een druk op de knop van een afstandsbediening alle portieren van onze auto sluiten, veelal nog gekoppeld aan het sluiten van openstaande ramen en/of schuifdak. Toch moeten we thuis nog alle deuren één voor één met de sleutel af-sluiten en hopen er geen te vergeten… Met domotica is het heel eenvoudig om ook voor de woning over een centrale vergrendeling te beschikken zoals in de auto. Via een terugmelding kan men gewaarschuwd worden voor nog geopende ramen, die ongewenste toegang door vreemden vergemakkelijken. Na het programmeren van het juiste automatiseringsscenario, volstaat één knop om alle deuren te vergrendelen, rolluiken neer te laten, de verwarming lager te draaien, de lichten te doven.
Allerhande technische alarmen laten zich integreren. Zo kan een CO2-sensor een ventilator en eventueel alarm activeren.
Domotica kan echter ook zo geprogrammeerd worden dat leven in de woning gesimuleerd wordt. Tijdens de afwezigheid van de bewoners, kunnen verlichting en rolluiken tijdsafhankelijk gestuurd worden, zodat het lijkt alsof er effectief geleefd wordt in de woning.
Domoticasystemen beschikken bijna altijd over een zogeheten “paniekschakelaar”, waarmee alle lichten in de woning aangeschakeld worden en (indien gewenst) een sirene aan het loeien slaat. Desgewenst kan tevens een automatische oproep gelanceerd worden naar enkele voorgeprogrammeerde telefoonnummers.


Audio en video

Naast het beheren van verlichting, verwarming en beveiliging, vormt de controle over de volledige beeld- en klankdistributie binnen de woning een heel aantrekkelijke functionaliteit. Het betekent dat vanuit een centrale plaats muziek en video kan verdeeld worden over de woning. In elk woonvertrek kan men een muziekbron naar keuze oproepen en het weergavevolume bepalen, zonder dat er in de kamer zelf een muziekinstallatie aanwezig is. Net als bij de besturing van de verlichting kan met sferen gewerkt worden, kunnen bv. zones bepaald worden waarin uitsluitend rustgevende muziek weerklinkt.
Door audio- en videodistributie te integreren in het domoticasysteem van de woning, is men niet langer gebonden aan één bepaald merk voor beeld en klank.Voorzien

Wie aan nieuwbouw denkt en nog niet helemaal overtuigd is van de voordelen die domotica in petto heeft, kunnen we alvast aanraden om toch al de nodige voorzieningen te treffen met het oog op een latere installatie. Dat geldt overigens globaal voor wat “bekabeling” betreft. Bij een nieuwbouwproject is de kostprijs relatief gering voor het trekken van wat extra buizen en/of kabels. Latere wijzigingen brengen altijd hinderlijk kap- en breekwerk met zich mee en gaan daardoor alleen al veel meer kosten. Wie minstens al de nodige extra buizen wegstopt, kan er later nog altijd draden in trekken… Dat geldt niet alleen voor domotica, maar evenzeer voor telefonie, home theater, Internettoegang, enz.
Zoals al hoger aangestipt, is het belangrijk uit te kijken naar een domoticasysteem met minimale - liefst geen! - beperkingen op het gebied van keuze van apparatuur en bedieningselementen, zoals Vantage. Daarnaast is flexibiliteit - het invoegen van nieuwe apparatuur, het toevoegen of wijzigen van stuurelementen - een essentieel kenmerk van de betere domoticasystemen.

Domotica is ook thuis in renovatie

Domotica is er niet alleen voor nieuwbouwprojecten. Wie denkt aan renovatie, denkt spontaan aan het integreren van hedendaags wooncomfort in een bestaande, oudere woning. Overweeg dus ook domotica!
Voor deze specifieke situatie zijn er ook aangepaste oplossingen. Ze dienen echter projectmatig worden geanalyseerd op hun toepasbaarheid.
Wie grondig renoveert en daarbij ook de elektrische installatie van de woning onder handen neemt, kan meteen de nodige bekabeling toevoegen. Wordt de installatie echter ongemoeid gelaten, dan is het zoeken naar kleinschaliger oplossingen – vb. het automatiseren van de verlichting in de woonkamer – of kan men zijn toevlucht naar draadloze systemen, die in de toekomst op de markt zullen komen.


Eenvoudige bediening

Voor de bediening van een domoticasysteem staan ons al evenveel mogelijkheden ter beschikking als voor de uitwerking ervan. We kunnen immers genoegen nemen met conventionele schakelaars, waarbij een type kiezen waarvan het design optimaal aansluit bij de interieurinrichting.
In sommige gevallen is het mogelijk om de installatie aanvankelijk uit te voeren met schakelaars, om ze nadien aan te passen naar keypads, of afstandsbediening of een combinatie van beide.
Nog een andere oplossing is het gebruik van een universele afstandsbediening.
Wie graag het neusje van de zalm in huis haalt, opteert voor aanraakbeeldschermen. Ze bestaan in verschillende maten - vanaf 4" tot 15" beelddiagonaal - en uitvoeringen - inbouw, lessenaar-model, draadloos - om optimaal in te spelen op de wensen van elke gebruiker en de specifieke werkomgeving. Op het beeldscherm kan alle comfortuitrusting binnen de woning overzichtelijk worden voorgesteld. Gestructureerde bedieningsmenu’s leiden de gebruiker naar de diverse commando’s. Veel gebruikte bedieningen zitten op het hoogste niveau; wijzigingen in de programmatie liggen om veiligheidsredenen dieper in de menustructuur. Alle bedieningsfuncties staan op elk ogenblik in elk vertrek ter beschikking. Het duidelijk visualiseren van de mogelijkheden en te bedienen functies, gekoppeld aan een permanente feedback vanuit elk aangesloten toestel, vormen de sleutel tot de gebruiksvriendelijkheid van dergelijke “human interface”.
De mogelijkheden met beeldschermen zijn haast onuitputtelijk. Het is mogelijk om beelden van bewakingscamera’s op te roepen of wanneer wordt aangebeld de persoon in beeld te krijgen. Een controle op afstand van geopende deuren en ramen is alweer een andere optie. Videodistributie is eveneens mogelijk, tot zelfs het oproepen van een selectie Internetpagina’s (vb. weerbericht, beursinfo,…).


Als gevolg van de grote populariteit van PDA’s (Personal Digital Assistant of zakcomputer) en GSM’s met kleurenscherm, worden ook dit soort toestellen toenemend opgemerkt als sleutel tot de bediening van domoticasystemen.
Vandaag is domotica een haalbare droom, een tastbare bijdrage tot meer en gepersonaliseerd wooncomfort.

Waarom is domotica zo duur ?

Een groot misverstand is er betreffende de prijs. Een domotica-installatie kost ongeveer 5 % van het totale bouwbudget van een woning. Dat is zo'n 2 % méér dan wat u betaalt voor een standaard elektrische installatie.
Een klassieke elektrische installatie heeft echter het nadeel dat ze vast is. Als u er later nieuwe functies wil aan toevoegen, dan moeten sleuven worden uitgekapt, extra kabels getrokken, enzovoort. Dat kost moeite, tijd en geld.
Hoe hoger het elektrisch comfort dat u wenst, hoe kleiner het prijsverschil wordt tussen een standaard elektrische installatie en zelfs het meest geperfectioneerde domoticasysteem systeem dat er tegenwoordig op de markt is. Daarenboven kan domotica heel veel meer dan een gewone bedrading. Met een gewone bedrading is het zogoed als onmogelijk functies zoals de 'sfeertoets' te realiseren. Door deze ene toets in te drukken sluit u bijvoorbeeld zowel de gordijnen en de rolluiken, stelt u de thermostaat 2°C hoger in en dimt u de algemene verlichting tot een vooraf ingestelde lichtsterkte.

 

Conclusie:

Indien u denkt aan bouwen en of verbouwen, adviseer u op een degelijke manier naar de mogelijkheden van Domotica binnen uw wensen, nu en in de toekomst.

Domo@Vantage zal u graag hierin bijstaan, om samen de juiste beslissing te nemen betreffende uw project, binnen het door u gestelde budget.