From user to adviser

Domo@Vantage

   

Sorry, Under Construction

Domo@Vantage is een bedrijf dat opgericht is door Luc Van De Walle, om in de wereld van domotica en immotica duidelijk advies te verstrekken naar de mogelijkheden van geintegreerde systemen.

In 1997 besluit de familie Van De Walle een nieuwe woning te bouwen, waar voor Luc Van De Walle , op dat moment werkzaam als oa technisch werfopvolger van commerciele gebouwen, reeds van de prille plannen vaststond dat deze woning zou uitgerust worden met Domotica.

Na grondige analyse van de Domotica markt werd er gekozen voor Vantage Lighting control & automation systems.

Sinds de oplevering van de woning in 1998, waarvoor de technische plannen, installatie opvolging en programmatie werden uitgevoerd door Luc Van de Walle, is duidelijk gebleken dat deze keuze de juiste is geweest.

Door de zeer grote tevredenheid van het Vantage Systeem en het enthousiasme van Luc Van De Walle, werd deze meer en meer aangezocht als adviesverstrekker voor Vantage Domotica systemen.

Domo@Vantage was geboren, vooreerst als bijberoep, maar al snel bleek dat 100 % focussen op deze uitgegroeide intresse noodzakelijk was.